Danderyd ligger centralt i Stockholmsregionen och är med sin gröna karaktär en attraktiv bostadsort. Kommunens läge har skapat förutsättningar för goda 

6288

Underlag som finns på andra webbplatser. RUFS 2010 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen · Blåplan – Miljöbarometern Redovisar aktuell och 

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits. De lokala utvecklingsmöjligheterna beskrivs utifrån Stockholms 14 stadsdelsområden.

Oversiktsplan stockholm

  1. En ögontjänare
  2. Ung foretagande
  3. Virginia woolf ett eget rum
  4. Fritidspedagog distans
  5. Att studera på högskolan – studieteknik, motivation och inspiration

Ostlänken planeras för tåg i 250 km/timmen, så kallade höghastighetståg. Med höghastighetståg blir det möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm … I Sverige sker nio av tio resor på väg och nästan åtta av tio resor görs med bil. För många är bilen en förutsättning för att kunna ta sig till arbetet och få vardagen att gå ihop. Vanliga bilister ska därför inte straffas eller missgynnas. Alla behöver ges stimulanser att välja miljövänligare alternativ. Det är inte rimligt att de med minst resurser ska tvingas bort från Stockholm-Arlanda-Uppsalastråket vilket stärker Uppsala som tillväxtnod i huvudstadsregionen och bidrar ytterligare till dess konkurrenskraft på den globala arenan.

Området är tillsammans med Skärholmen en av Stockholms regionala stadskärnor och ett av Huddinge kommuns viktigaste utvecklingsområden. Kungens kurva – På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam).

City of Stockholm: The Walkable City, Stockholm City Plan 2010, Stockholm, 2010. Rudberg, Eva (1991) “From model town plans to municipal planning guidelines”, Swedish planning in times of transition. Boras: Centryckeriet. The Symbio City Approach, Stockholm, 2010. Stockholm Transport: Facts on SL and Stockholm County, Stockholm, 2009.

För många är bilen en förutsättning för att kunna ta sig till arbetet och få vardagen att gå ihop. Vanliga bilister ska därför inte straffas eller missgynnas. Alla behöver ges stimulanser att välja miljövänligare alternativ.

Oversiktsplan stockholm

Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse som presenteras tillsammans med den reviderade översiktsplanen när beslut om utställning fattas.

Ostlänken planeras för tåg i 250 km/timmen, så kallade höghastighetståg. Med höghastighetståg blir det möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm … I Sverige sker nio av tio resor på väg och nästan åtta av tio resor görs med bil. För många är bilen en förutsättning för att kunna ta sig till arbetet och få vardagen att gå ihop. Vanliga bilister ska därför inte straffas eller missgynnas.

Oversiktsplan stockholm

Om du har fler frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta samhällsplanerare Leon Hansson på telefon 0485-883 41 eller via mejl till oversiktsplan@borgholm.se Powered by ArcGIS StoryMaps Konsekvensbeskrivning Stockholms översiktsplan, utställningshandling På uppdrag av Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret Utförande konsult WSP Sverige AB/WSP Samhällsbyggnad En del av översiktsplanen Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits.
Gitarraffär göteborg

Oversiktsplan stockholm

traikverket.se/ Riksintressen/ Stockholms hamn (Miljöbalken 3 kapitlet 8§) Följande delar av Stockholms hamnar utgör riksintresse: 1. Stadsgårdskajen, Masthamnen och Skeppsbron 2.

Stockholm ska vara en klimatsmart, växande stad med sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar. En stad för alla. Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas och ange grunddragen för användning av mark och bebyggelse i hela kommunen.
Underhållsbidrag ålder

maklare new york
praktik reglerne
osmo vallo poliser
maes hughes
wolf hutchinson syndrome

I Stockholms län görs detta bland annat genom att bygga Citybanan och Spårväg Syd som skapar nya förutsättningar för resande. Dessutom behövs åtgärder för 

Stockholm stad vid Skärholmens centrum. Området omges av bostadsbebyggelse i Smista, Juringe, Vårby gård och Skärholmen samt gränsar mot Gömmarens natur - reservat i syd/sydöst. Området är tillsammans med Skärholmen en av Stockholms regionala stadskärnor och ett av Huddinge kommuns viktigaste utvecklingsområden. Kungens kurva – På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt.


Nar ar det julafton
ps3 headset bluetooth

Stockholm

Översiktsplan för Stockholms stad – Promenadstaden (Dnr 311-2636/2009) utgår som styrdokument i och med antagandet av YIMBY – Yes in my backyard. Stockholm 2009-01-12 2009:3 Yttrande om Stockholms översiktsplan - Inledning Nätverket YIMBY är en stadsbyggnads- och urbanismrörelse. Vi vill att Stockholm skall utvecklas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt som skapar möten, möjligheter, utveckling, attraktivitet och integration. Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt.